محورهای تقریب مذاهب اسلامی
32 بازدید
محل نشر: اندیشه تقریب/شماره 17/زمستان 1387/ مجمع تقریب مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همگرایی مسلمانان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری اندیشمندان مسلمان در چند قرن اخیر است. در میان تمام گونه‌های همگرایی، همسونگری اعتقادی با توجه به مبانی مشترک، یکی از اساسی‌ترین راهکارهای ایجاد وحدت اسلامی و تقریب مذاهب تلقی شده است. در این مقاله، مهم‌ترین مبانی و محورهای مشترک مذاهب اسلامی با توجه به برخی آیات، مرجعیت قرآن، سنت نبوی، محبت ذی‌القربی، و مرجعیت علمی اهل‌بیت راهبردی‌ترین مبانی مشترک اخوت اسلامی در همه عرصه‌ها و عصرها دانسته شده است. واژه‌های کلیدی: قرآن، سنت نبوی، اهل‌بیت، اهل‌سنت، مذاهب، امت اسلامی.