برداشت های مختلف از تقریب مذاهب اسلامی
33 بازدید
محل نشر: مجله طلوع/ شماره 26/تابستان 1387/جامعه المصطفی العالمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظر به شرایط سیاسی،فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام در چند قرن اخیر،توجه به وحدت و تقریب مذاهب اسلامی،یکی از مهم‌ترن‌ دغدغه‌های ذهنی اندیشمندان مسلمان شده است.در این میان، رویکردهای متفاوت اندیشوران وحدت‌نگر و تقریب‌گرا خود یکی از اساسی‌ترین موضوعات قابل بحث در عرصه مباحث تقریبی تلقی می‌شود. با توجه به این مهم،در این پژوهش،رویکردهای مختلف منادیان تقریب‌ به تقریب مذاهب اسلامی در قالب دیدگاههای سیاسی،تبیینی،و تفکیکی‌ مورد بحث قرار گرفته و رویکردهای تبیینی و تفکیکی به عنوان مکمل‌ یکدیگر از جمله بهترین برداشت از تقریب مذاهب اسلامی و مهم‌ترین‌ راهکار تقریب پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: تقریب مذاهب اسلامی،مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام،شیعه،سنی.