علامه شهید سید اسماعیل بلخی و راهبرد وحدت اسلامی
33 بازدید
محل نشر: اندیشه تقریب » تابستان 1389 - شماره 23
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وحدت اسلامی،هم‌گرایی و هم‌نوایی در جهان اسلام،یکی از راهبردی‌ترین و مهم‌ترین راه بازگشت‌ دوباره مجد و عظمت،قدرت و شکوه اسلامی است،که نظر بسیاری از متفکران مسلمان را همیشه به خود معطوف داشته است.علامه شهید سید اسماعیل بلخی،یکی از این ژرف‌اندیشان وحدت‌نگر است که‌ همواره برای احیای اخوت دینی در افغانستان،تلاش کرده و به صورت گسترده محورها،راه‌کارها،موانع و پیامدهای آن را شفافیت بخشیده و بررسی نموده است. واژگان کلیدی: وحدت اسلامی،اسماعیل بلخی،قرآن،جهان اسلام،افغانستان.